Comments from the CEO - ellen®
Grafiskt element

Comments from the CEO

Grafiskt element

Ellen fortsätter att skapa möjligheter att driva tillväxt för framtiden.

Vi lägger ett annorlunda, händelserikt och turbulent år bakom oss. Ett år präglat av en pandemi som drabbat många människor, familjer, samhällen och bolag i hela världen, så också Ellens försäljningsutveckling. Samtliga marknader vi verkar på har drabbats av restriktioner på olika sätt.

Under dessa turbulenta omständigheter har Ellen trots allt lyckats att parera många utmaningar. Framförallt har vi – i tuffa tider – lyckats skapa nya möjligheter att driva försäljningstillväxt för framtiden bland annat via;

Distribution i Apotek Hjärtats fysiska apotek som implementerades i maj och oktober 2020.

Genombrott på Apotek1 – Norges största apotekskedja, som tar in Ellens probiotiska sortiment i sina apotek i februari och maj 2021.

Distribution i apotek i Portugal och på Malta via Ellens distributör Bio-Tech.

Frankrike/Belgien och Tyskland som är Ellens största marknader hade en fin tillväxt i början av året. Den globala coronapandemin har sedan påverkat tillväxttakten negativt. Vi ser dock en stor potential att fortsätta växa på dessa marknader framåt.

Lansering av Ellens Intimvårdsskola i Tyskland i juni togs emot väldigt bra med en stor potential att utveckla samarbete runt detta med våra återförsäljare.

Vi påbörjade diskussioner och ett arbete för att utöka distributionen och affären till fler marknader.

Vi påbörjade arbetet med harmonisering av Ellens produktportfölj för att bygga ett starkt och enhetligt varumärke för framtiden.

Vi accelererade arbetet gällande utveckling av nya produkter.

I november tillfördes Ellen cirka 14,9 MSEK via en fullt ut säkerställd företrädesemission. Kapitalet kommer användas till att utöka distributionen, produktutveckling och harmonisering av Ellens varumärke, marknadsinvestringar samt utveckla affären via nya marknader.

Första kvartalet ökade Ellen sin nettoomsättning med 36 procent. Den positiva trenden höll i sig fram till och med maj då vi hade en försäljningstillväxt om 44 procent. Juni månad var första månaden vi fick se en effekt av pandemin och de restriktioner som införts på flertalet av Ellens marknader.

När vi stänger året landar vi nettoomsättningen på 18 623 MSEK. Vi ser ett försäljningstapp om minst 21 procent som direkt är kopplat till effekten av pandemin.

Ellens bruttomarginal landar på 45 procent, vilket är 2 procent lägre jämfört med föregående år. Det är framförallt kostnader för material som destruerats, kopplat till det nya regelverket när CE-märkningen försvinner, som tynger marginalen.

Rörelseresultatet (EBITDA) för året landar på – 7 760 KSEK. Kostnader som påverkar resultatet är framförallt ökade marknadsföringskostnader – helt enligt vår strategi och som ett resultat av utökad distribution.

Nytt år med många möjligheter

Utöver flertalet bra affärer som vi landade under 2020 pågår det ytterligare många intressanta aktiviteter med stor potential att driva tillväxt för framtiden. Vår förhoppning är att flertalet av dessa bär frukt inom en snar framtid.

Den globala pandemin har medfört att marknadsplatsen snabbt förändrats. Vi har blivit mer digitala och tenderar att göra våra inköp mer och mer online. Detta är något vi behöver ta hänsyn till när vi bygger våra planer för framtiden.

Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete i enlighet med den strategi och affärsplan som ligger. Vi ser att de aktiviteter vi gör ger resultat.

Vi befinner oss fortsatt i en turbulent och osäker värld där vi är ödmjuka inför den fortsatta utvecklingen och hur den kan komma att påverka människor, familjer, samhällen och bolag framåt.

Jag är stolt och glad för det hårda arbete som Team Ellen har åstadkommit under året. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet fortsätta utveckla affären under ett förhoppningsvis ljusare verksamhetsår.

 

Charlotta Nilsson

Verkställande Direktör
Ellen AB