Grafiskt element

VD har ordet

Grafiskt element

Under året har vi jobbat hårt med företagets förändringsarbete och i slutet av 2018 lanserade och presenterade vi flertalet projekt. Vi redovisar en förbättrad nettoomsättning och bruttomarginal jämfört med 2017 samt en ökad likviditet. Det försämrade resultatet har påverkats av två poster, dels ökade marknadsföringskostnader på 2,7 MSEK jämfört med 2017 samt nedskrivning av Ellen Asia Ltd på 3,6 MSEK. Det här är resultatet av flera åtgärder för att i framtiden öka omsättningen och insatser för att minska kostnaderna och ligger helt i linje med företagets strategiska riktning och affärsplan.

Förändringar som vi har påbörjat och planerar för ställde ökat krav på eget ökat kapital och likviditet och i september bestämde styrelsen att genomföra en nyemission som tecknades till 83,1 procent och därmed tillförde 16,3 MSEK före emissionskostnader, till bolaget. Dessa medel ska bl.a. användas till marknadsinvesteringar, bearbetning av nya länder och produktutveckling.

Under december skedde lansering av Ellens nya produkt inom kvinnlig intimhälsa, en After Shave & Wax Gel.  Lanseringen skedde i samband med att Ellens Intimate Deo och Intimate Foam genomgick en varumärkes- och designförändring. Dessa tre produkter lanseras under Ellens nya unisex varumärke för intimhälsa, LN. Den nya produkten samt varumärkes- och design-förändringen lanserades till en början i Sverige och därefter är det tänkt till övriga Nordiska länder och vidare till Tyskland.

Även vårt digitala projekt lanserades i december och är ett riktigt lyft för bolaget och har stor betydelse i vårt fortsatta arbete. Detta inkluderade bl.a. att vi lanserade en uppdaterad version av hemsidan www.ellen.se. Den nya moderna hemsidan har bättre produktexponering och är sökordsoptimerad för att förbättra digitala kampanjer. I samband med lanseringen av den nya hemsidan har vi ingått flertalet PR-, influenser-, poddar- och bloggsamarbeten. Detta för att få optimal synlighet, ökad aktivitet i sociala medier. Jag ser redan stora möjligheter till god utväxling av redan investerade marknadsföringspengar.

Vi har även ökat  vår närvaro på vår andra hemmamarknad Tyskland, vilket har gett en effekt i en 9 procentig tillväxt. På Rossmann har vi fått full distribution av intimkrämen på deras 2 200 drugstores. Försäljning genom apotekskedjor har historiskt sett genererat små volymer och fokus framåt kommer vara att återlansera Ellens produkter på de större tyska drugstoreskedjorna samt ett utökat samarbete med Amazon Tyskland.

Ellens dotterbolag Ellen Asia Ltd tecknade i början av 2018 ett samarbetsavtal med Humanwell Healthcare Group om distribution i Kina föll inte ut som förväntat under 2018. Med anledning av de  upplevda svårigheterna att under många år uppnå förväntat resultat i dotterbolaget Ellen Asia Ltd, genomförs en nedskrivning av dotterbolagets resterande låneskuld på 1,2 MSEK samt nedskrivning av det totala värdet av aktieinnehavet på 2,4 MSEK.  Det fortsatta arbetet innebär nu att vi utvärderar de olika möjligheterna som finns för den kinesiska marknaden samt att styrelsen i Ellen AB gör en utvärdering av dotterbolaget Ellen Asia, som under många år inte har genererat önskat försäljningsresultat.

I oktober inleddes ett samarbete med ett Schweiziskt bolag, Esquire Holding AG för distributionsrättigheterna för hela Ellens produktportfölj för Ryssland, CIS länderna. Registreringsprocessen är nu klar och Ellens produkter är nu godkända för försäljning och första ordern är lagd. Givet att marknadstestet blir positivt så har vi starka förhoppningar om betydande försäljning redan under 2019.

Under andra halvåret av 2018 har vårt team förstärkts inom marknadsföring, försäljning, digitalisering, produktutveckling och regulatoriska frågor för att kunna nå målet ökad tillväxt och lönsamhet.

Vi avslutade året med att genomföra en kontorsflytt till en mindre lokal i Stockholm City för bättre kommunikationsmöjligheter och närheten till våra samarbetspartner. Sätesändring sker i samband med ordinarie bolagsstämma 9 maj 2019.

Jag tackar för ett väldigt händelserikt 2018 och vi ser fram emot 2019 där vi fortsätter vårt arbete med fokus på att öka omsättningen och stärka vår position och leverera premium livskvalitet inom intimhälsa.

 

Danderyd 2019-02-20

Jenny Fingal

Verkställande Direktör
Ellen AB