VD har ordet

I rollen som VD för Ellen AB sedan februari 2018 tog jag mig an ett mycket intressant och spännande uppdrag för att bygga ett starkt och lönsamt bolag.

Intimområdet växer och Ellens strategiska inriktning är att bli en ledande aktör som erbjuder premium livskvalitet inom detta område.

Under våren har jag lagt fokus på att träffa de ledande apoteksaktörerna i både Sverige och Tysklands, länder som vi nu driver i egen regi samt våra andra strategiska utländska distributörer. Genom att ta över ansvaret för den svenska försäljningen och distributionen första maj, får vi ökad närvaro och kontroll på två av våra strategiska marknader. Ellen har sedan 2016 ansvaret för den tyska marknaden. Fokus i samband med det svenska övertagandet var att fortsätta arbetet med att lista hela Ellens produktsortiment på både webbshops, butiker samt säkerställa framtida marknadsaktiviteter. I Tyskland fick vi under det andra kvartalet utökad distribution av vår probiotiska intimkräm på drugstorekedjan Rossmann. Det innebär att vi nu har full listning av både den probiotiska tampongen och den probiotiska intimkrämen i alla deras 2 200 butiker. Det medför att marknadsaktiviteter för vårt sortiment kan ske nationellt och inte enbart lokalt.

I februari tecknade Ellens dotterbolag Ellen Asia Ltd ett samarbetsavtal med Humanwell Healthcare group om försäljning på den kinesiska marknaden. Samarbetsavtalet förlängdes i juni då resultat av marknadstestet tagit längre tid än först beräknats. Utfallet av resultatet förväntas inkomma under andra halvåret 2018.

Ellens största marknad Frankrike ska lansera den probiotiska intimkräm i slutet av året. Vi ser fram emot att följa hur hela probiotiska intimmarknaden utvecklas under varumärket Saforelle.

Vi har tecknat distributörsavtal med Tentan AG för den Österrikiska marknaden. Vi har genomfört möten och påbörjat utvärdering av möjliga distributörer och samarbetspartners på nya intressanta marknader för ett eventuellt samarbete närmaste tiden.

Den frivilliga anmälan av Ellens produkter till FDA blev godkänt i slutet av juli enligt FDAs kosmetiska regulatoriska regelverket. Nu återstår ett arbete med att ta fram rätt affärsmodell och lanseringsplan som är anpassad för den amerikanska marknaden.

Under andra halvåret sker lansering av en ny produkt för kvinnor, i samband med det genomgår Ellens intimate foam och intimate deo en varumärkes- och designförändring Vi kommer också presentera vårt digitala projekt. Det inkluderar en ny modern hemsida för bättre produktinformation, exponering som också presenterar Ellen och dess utveckling mot aktiemarknaden. Dessa förändringar ligger i linje med Ellens strategiska inriktning och den nya affärsplan som styrelsen och operativ ledning fastställt under första halvåret. För att möjliggöra utvärdering av nya produktkandidater och att vår produktportfölj ska kunna utökas för framtida lanseringar samt bearbetning av nya länder kommer de personella resurserna att förstärkas under hösten, vilket möjliggör ökat fokus på försäljning och tillväxt.

Idag har Ellen en relativt låg varumärkeskännedom men det finns stor potential för Ellen att växa och ta marknadsandelar. Syftet med de ovan nämnda satsningarna är att vi kommer i en snabbare takt än tidigare kontinuerligt vässa vårt varumärke och utbud, bli tydligare mot marknaden och inget tvivel ska råda kring om att Ellen AB levererar premium livskvalitet och bli ledande inom intimhälsområde

Jag ser fram emot att fortsätta leda Ellen AB enligt vår strategiska riktning. Tillsammans med mitt team och Ellens styrelse, som aktivt bidrar till vår framtida tillväxt, kommer vi kunna skapa ett bolag med spännande möjligheter och förhoppningsvis med större potential än tidigare.

Danderyd 2018-08-30

Jenny Fingal

Verkställande Direktör
Ellen AB