VD har ordet - ellen®
Grafiskt element

VD har ordet

Grafiskt element

Ellen ökar sin nettoomsättning med 15 procent under 2019 och levererar näst högsta nettoomsättningen i Ellens 19-åriga historia.

Andra halvåret ökade Ellen sin nettoomsättning med 26 procent och levererar en tillväxt om 15 procent för helåret 2019.

Vi bibehåller bruttomarginalen på 47 procent, samma som 2018. Ser vi tillbaka två år så ser vi att de åtgärder som vidtagits för att stärka marginalen har gett effekt. 2017 låg Ellens bruttomarginal på 39 procent. Under 2019 har ytterligare åtgärder vidtagits för att framåt kunna leverera ytterligare stärkt bruttomarginal.

Resultatet för året är marginellt bättre än det vi levererade för 2018. Kostnader som påverkar resultatet är framförallt kostnader kopplat till avvecklingen av Ellen Asia Ltd, konsultkostnader samt personalkostnader, bland annat dubbla kostnader för VD under en överlämningsperiod.

Den kraftiga omsättningsökningen visar att det arbete som vi påbörjat i enlighet med vår uppdaterade strategi och affärsplan börjar ge resultat.

1 juli tillträdde jag officiellt som Ellens nya VD.

Uppdraget och utmaningen att få till en ”turn around” var det som lockade mig. Ellen är – enligt mig – ett underskattat bolag som har en hel del arbete framför sig när det gäller att bevisa sig för marknaden och konsumenterna. Det finns en enorm potential.

Jag tror verkligen på det här och jag tillsammans med övriga i teamet jobbar fokuserat, målmedvetet och långsiktigt för att skapa möjligheter att driva ytterligare tillväxt och lönsamhet framåt.

Ellen har en fantastisk produktportfölj med ett antal helt unika produkter för marknaden. Detta behöver Ellen bli bättre på att kommunicera.

Med min tidigare bakgrund så ser jag en stor potential att öka distributionen och kännedomen för Ellen och våra produkter tillsammans med våra återförsäljare och partners för att tillsammans driva försäljningsutveckling framåt.

Vi blickar framåt och lägger i en högre växel

Mina första sju månader i bolaget har varit händelserika och hektiska.

Mitt främsta fokus har varit att skapa möjligheter för Ellen att växa på framförallt våra fokusmarknader Sverige, Tyskland samt Frankrike/Belgien. Tillsammans med Ryssland står dessa marknader för drygt 80 procent av Ellens totala omsättning 2019.

Det har varit många viktiga och givande möten med våra återförsäljare och partners där flertalet av dessa redan visat resultat.

Vi har utökat distributionen och därmed möjligheten att driva försäljningstillväxt på vår hemmamarknad Sverige via ett utökat samarbete med Sveriges största apotekskedja Apoteket AB samt via en helt ny affär tillsammans med Åhléns.

Vi har levererat en tredje påfyllnadsorder till Ryssland.

Vi har sett över vår marknadsplan, förstärkt och justerat den. Inför 2020 har vi ökat våra  marknadsinvesteringar för att öka kunskapen om och driva synlighet av Ellen och Ellens unika produktsortiment.

Ellen kommer lyfta ämnet intimhälsa på agendan, bland annat via ”Ellens Intimvårdsskola”. Ett helt nytt koncept som vi lanserade i slutet av november. Vi vill med detta inspirera, sudda ut tabun och sprida kunskap samt stärka Ellen som en relevant samarbetspartner inom intimhälsa. Detta är en unik satsning och ett grepp som ingen annan tagit runt ämnet hittills.

Vi arbetar kontinuerligt med att ständigt förbättra vår värdekedja när det gäller effektivitet och kostnadsbesparing.

Ellen befinner sig i en expansiv och offensiv fas där fokus är att utöka distribution, synlighet och kännedom om Ellen, samt bredda vår produktportfölj framåt. Jag ser fram emot att nästkommande verksamhetsår, tillsammans med teamet fortsätta arbetet i enlighet med den strategi och affärsplan som är satt för att bygga ett lönsamt bolag för framtiden.

Det finns mycket att göra och vi är på god väg!

 

Charlotta Nilsson

Verkställande Direktör
Ellen AB