VD har ordet - ellen®
Grafiskt element

VD har ordet

Grafiskt element

Förbättrat resultat genom ökad bruttomarginal ger en bra grund för Ellen att bygga vidare på

Vi stänger första halvåret med ett förbättrat resultat om 26,5 procent och med tre procentenheters ökad marginal, detta trots minskad försäljning.

Vi ser en tillväxt om 28 procent i Tyskland som är Ellens näst största marknad. Sverige/Norden samt Frankrike som tillsammans med Tyskland står för 93 procent av Ellens omsättning visar samtliga på tillväxt första halvåret 2021.

Den minskade försäljningen är främst driven av en tröghet på vissa mindre marknader där planerade volymer skjutits fram då försäljningen ännu inte tagit fart igen. Utöver detta drabbades vi av en out of stock situation på pH-kontrollen som en följd både av pandemin som innebar förseningar i produktionen samt incidenten i Panamakanalen där gods fastnade.

Vi ser en fortsatt påverkan av den globala pandemi som pågår. Det råder osäkerhet och tröghet på flertalet av de marknader Ellen verkar på. Vi ser att det är svårare att etablera nya kontakter och skapa nya affärsmöjligheter i skuggan av att man ännu inte kan träffas fysiskt. Vi är ödmjuka inför en oviss marknadsutveckling och hur det kommer att påverka livet för människor, samhällen i stort och affärsmöjligheter framåt.

Ellen har under den här ansträngda tiden målmedvetet fortsatt arbetet enligt vår strategi.

Med tillförsikt ser vi fram emot tillväxt

Under första halvåret har ett antal projekt initierats för att driva tillväxt. Detta med fokus på de områden som vi i affärsplanen identifierat som avgörande för Ellens framtid.

Många av dessa projekt är långt gångna och förhoppningen är att vi ska se resultat av satsningarna redan under kvartal ett och två 2022.

Fokusområdena är ;

  • Utökad distribution och tillgänglighet på nya och befintliga marknader. Både i fysisk butik samt online. Ambitionen är att lansera och påbörja implementering av Ellens produktportfölj på fler intressanta marknader redan under första kvartalet 2022.

Vi ser en snabbt förändrad marknadsplats där digitaliseringen blir allt mer viktig. Vi ser att stor del av försäljningen flyttar från de fysiska butikerna till webben. För vår del innebär det att vi kommer stärka vår närvaro online och vi har bland annat en ambition att  lansera Ellens webb-shop under 2022.

  • Uppdatering av Ellens varumärkesplattform och harmonisering av Ellens varumärken och design för att spegla det moderna, innovativa och högkvalitativa FemTech bolag Ellen är. Här samarbetar vi med prisbelönta Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer.

Ny design och uppdaterad varumärkesplattform planerar vi att lansera och implementera under första halvåret 2022.

  • Produktutveckling, ett pågående arbete där vi avser att uppgradera ett par av våra befintliga produkter samt lansera en till två nya produkter under 2022.
  • Intensifierad marknadsföring och aktivering för att stärka Ellen som varumärke och den unika produktportfölj vi besitter. Ellen, underlivets bästa vän!

Ellen ser en stor potential i att fortsätta utveckla Ellens Intimvårdsskola. En plattform där vi lyfter intimhälsa på agendan. Vi vill informera och inspirera till att ta hand om sin intimhälsa. Vi vill sudda ut tabun och skapa debatt i ett högst naturligt och viktigt ämne – kvinnors hälsa – och mer specifikt kvinnors intimhälsa.

Jag har nu haft förmånen att driva detta bolag och utveckling under två års tid. En händelserik period på många sätt där vi trots tuffa utmaningar lyckats skapa flertalet nya affärsmöjligheter.

Jag ser fram emot att tillsammans med Team Ellen fortsätta denna spännande resa.

Charlotta Nilsson

Verkställande Direktör
Ellen AB