Grafiskt element

VD har ordet

Grafiskt element

Vi redovisar en förbättrad nettoomsättning på fem procent, förbättrad likviditet jämfört med samma tidsperiod 2018 och en bruttomarginal på 49 procent. De åtgärder som vi har vidtagit under de senaste månaderna har resulterat i positiv respons från marknaden som innebär stora möjligheter för Ellen att öka både omsättningen, marknadsandelar och utveckla Ellens totalaffär inklusive framtida kostnads-besparingar.  Det försämrade resultatet jämfört med föregående år beror delvis på konsultkostnader för bl.a. produktutveckling, kvalitetsfrågor samt  avveckling av dotterbolaget Ellen Asia Ltd, på en  total kostnad på 760 KSEK.

Vårt huvudfokus har varit ökad tillväxt på våra hemmamarknader Sverige och Tyskland samt Frankrike, de står för cirka 80 procent av bolagets försäljning. Ett steg i rätt riktning i Sverige är vår stora satsning gällande sociala medier. Vi valde att under 2019 samarbeta med den svenska entreprenören och influencern Isabella Löwengrip. Isabella är en entreprenör där hennes engagemang under många år har påverkat och inspirerat kvinnor i alla åldrar. Samarbetet gör att vi tillsammans skapar nya och spännande möjligheter för vår målgrupp. I slutet av juni presenterade vi vårt största event ihop med Isabella och Barnmorskegruppen i Öresund, som ägde rum 26 juni 2019 i Stockholm. Eventet samlade de största apotekskedjorna i Sverige, e-handelskunder, nya potentiella kunder, flertalet inflytelserika influencers, samarbetsparters och konsumenter. Syftet med eventet var att bidra till ökat intresse och kunskap inom intimhälsa, få optimal synlighet, ökad produkt- och varumärkeskännedom som ska leda till en utökad listning och ökad försäljning. Norden står för 11 procent av den totala omsättningen och tillväxten på 116 procent kommer från den svenska försäljningen.

Tyskland visar en försämrad försäljning på cirka 9 procent jämfört mot föregående år. Den minskade  försäljningen är bl.a. ett resultat av att de större marknads- och försäljningsaktiviteter är planerade till andra halvåret 2019 med den största drugstore-kedjan Rossmann. Det uppgraderade samarbetet med Amazon Tyskland bör vara på plats under kvartal 4, 2019.

Distributören Iprad i Frankrike visar en försämrad försäljning på cirka 5 procent jämfört mot föregående år men orderläget för helåret 2019 visar i dagsläget på en tillväxt jämfört med helåret 2018. Iprad lanserade den probiotiska intimkrämen i slutet av 2018 och det är också den produkten som i dagsläget står för tillväxten.

Ellen har ingått avtal och överlåtit hela sitt innehav om 70 procent i Ellen Asia Ltd. till Foundation Asia Pacific (FAP), som sedan tidigare äger övriga 30 procent. Att avsluta samarbetet innebär att Ellen själv kan utvärdera hur försäljningen ska fungera på den asiatiska marknaden. Ellen får därmed bättre kontroll på kostnader för att bearbeta nya länder och marknadsinvesteringar.

Vår distributör Esquire Holding AB, för Ryssland/CIS-länderna fick registreringsprocessen godkänd i februari och order till ett marknadstest har levererats på totalt 420 KSEK. Givet att testet blir positivt, har vi starka förhoppningar om betydande försäljning under Q4 2019 och framåt. För att säkerställa en lyckosam lansering i Ryssland, CIS-länderna har vi förstärkt teamet med ryska språkkunskaper.

Jag är övertygad om att det förändrings- och omstruktureringsarbete som vi har genomfört, gör oss redo för ytterligare tillväxt. Vi har jobbat hårt med att stärka vår position för att kunna bli marknadsledande på intimvårdsmarknaden. Det kommer krävas ytterligare åtgärder för att bolaget på sikt ska bli  lönsamt. Det arbetet fortsätter med bolagets nya VD från 1 juli 2019, Charlotta Nilsson. Det känns nu som ett bra läge att låta nästa VD bygga vidare på Ellen. Jag önskar både Charlotta och bolaget lycka till i framtiden och jag ser fram emot att få följa Ellens fortsatta resa.

 

Stockholm 2019-08-29

Jenny Fingal

Verkställande Direktör (t.o.m 2019-06-30)
Ellen AB