VD har ordet - ellen®
Grafiskt element

VD har ordet

Grafiskt element

Ellen levererar ett robust resultat för halvåret och ökar sin omsättning med 6,7 procent trots att andra kvartalet präglats och påverkats av en global pandemi.

Första kvartalet ökade Ellen sin nettoomsättning med 36 procent och fram till maj låg tillväxten på 44 procent, vilket är ett fantastiskt resultat som visar att de aktiviteter och de planer vi arbetar efter ger det resultat vi önskar. Allt enligt vår strategi och affärsplan.

I juni såg vi effekt av de restriktioner spridningen av coronaviruset, Covid-19 orsakat och som drabbar hårt i världens alla länder och då givet de marknader som Ellen befinner sig på. Försäljningstillväxten bromsades in och orderstocken flyttades fram.

Vår bruttomarginal är fortsatt stabil och landar på 44  procent, vilket dock är lägre än föregående år. Det som påverkat bruttomarginalen första halvåret är framförallt kostnader kopplat till uppdatering av förpackningsmaterial med anledning av nytt regelverk för de probiotiska tampongerna samt kurspåverkan då stora delar av Ellens affär sker med utländsk valuta.

En nedbromsad försäljningstakt i kombination med redan tagna kostnader för marknadsinvesteringar slår mot resultatet. Att investera mer i marknaden är en del av Ellens strategi och affärsplan och kommer fortsatt vara en viktig del i vårt arbete för att fortsätta driva kännedom och tillväxt. Vi har vidtagit flera åtgärder för att anpassa vår kostnadskostym under rådande läge, bland annat har vi pausat en del av de aktiveringar vi hade i planen samt en planerad nyrekrytering som vi avvaktar med.

Under första halvåret  har Ellen stärkt sin distribution och synlighet bland annat via fysiska apotek i Sverige och genom lyckad marknadsföring.

Ellens Intimvårdsskola har fått ett mycket fint mottagande och det är en plattform vi fortsätter att bygga vidare på. Ett helt nytt koncept som vi lanserade i slutet av november i Sverige och som i juni 2020 lanserades även i Tyskland.

Vi har blivit utsedda till en utvald leverantör och kategoripartner inom intimhälsa av Sveriges största privatägda apotekskedja. Detta är ett resultat av att man ser Ellen som en relevant partner när det gäller att driva tillväxt och kunskap inom intimhälsa och ett mycket gott betyg som visar att vi gör rätt saker.

Fortsatt fokus på att skapa nya möjligheter framåt

När jag summerar mitt första dryga år som VD hos Ellen är det med stolthet jag konstaterar att det hunnit hända många positiva saker som implementerats på denna korta tid. Team Ellen har arbetat fokuserat och målmedvetet i enlighet med vår uttalade strategi och affärsplan. Vi har fortsatt tillväxt även om den dämpats något på grund av en global pandemi.

Vi behöver fortsatt hantera omständigheterna runt den pandemi vi alla befinner oss i. Detta är en prövning för alla bolag. I dagsläget är det svårt att veta hur den kommer påverka utgången av helåret. Det som dock är helt säkert är att Team Ellen kommer fortsätta att fokusera på att skapa nya affärsmöjligheter framåt.

Ellen har en fantastisk och unik produktportfölj som riktar sig till en bred kvinnlig målgrupp. Den har vuxit med antal produkter under senare år och det finns fortfarande ett arbete att göra för att skapa en bredare distribution av Ellens befintliga sortiment. Vi finns relativt väl representerade med våra probiotiska tamponger och den probiotiska intimcremen på samtliga marknader vi verkar på. Vår Intimate Care-serie som nu är uppgraderad till en vegansk intimvårdsserie har i dagsläget en begränsad distribution med stor potential att utöka detta framåt. Ytterligare produktutveckling är ett annat stort strategiskt framtida fokus för Ellen.

Fortsatt fokus ligger på att utveckla våra strategiska marknader Frankrike/Belgien, Tyskland, Sverige och övriga nordiska länder samt fortsatt stötta Ryssland.

Vi avslutade i våras samarbetet med den distributör som haft hand om försäljning och marknadsföring i Finland, Norge och Danmark. Här ser vi en stor potential att få till utökad affär för framtiden. Självklart är vi parallellt öppna för att se över möjligheterna att gå in på fler nya marknader.  Det finns ett stort intresse från flertalet marknader för Ellens produktportfölj.

Det finns många intressanta möjligheter att utveckla för framtiden på kort och lång sikt.

Ellen befinner sig i en fortsatt expansiv och offensiv fas. Vi har en spännande och inte minst händelserik resa framför oss. Team Ellen är ett engagerat och målinriktat team och jag ser fram emot att tillsammans med teamet fortsätta växa detta bolag.

 

Charlotta Nilsson

Verkställande Direktör
Ellen AB