Grafiskt element

Självtest pH-värdet

Grafiskt element

Mjölksyrabakterier

I ett friskt underliv dominerar naturliga mjölksyrabakterier, som gör miljön i slidan sur. En sur miljö med lågt pH-värde är förutsättningen för ett friskt underliv.

Självtest

Med Ellens pH-test för hemmabruk, kan du själv snabbt och enkelt kontrollera ditt pH-värde. Självtestet tar ca 10 sekunder och är hygieniskt och smärtfritt.

Användning

Normalfloran varierar något från person till person och kan även variera hos samma kvinna under t.ex. menstruationscykeln.

Om du upplever irritation i slidan kan pH-kontrollen visa om ditt p-värde är förändrat.

Många faktorer kan tillfälligt påverka resultatet utan att en sjukdom är den bakomliggande orsaken. Du hittar mer information om detta i medföljande broschyr.

ellen® pH-kontroll

ellen® pH-kontroll

(5 st)

Köp Online