Board of Directors - ellen®
Grafiskt element

Board of Directors

droppe
Grafiskt element

Jens Engström

Styrelseledamot och ordförande

Styrelseledamot och ordförande i Ellen AB sedan september 2018.

Utbildning: Marknadsekonom IHM Business School Stockholm.

Övriga pågående uppdrag; Landschef för Orkla Care Sverige.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Aktieinnehav i Ellen AB per 2020-12-31: 4 200 st

Teckningsoptioner                                    Optionsprogram 2020:2023, 20 000 st

Beroende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Mikael Lövgren

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan 2004

Utbildning: MBA från Stockholm School of Economics.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Lövgren Holding AB (samt uppdrag i dotterbolag i denna koncern) och Bridgepoint AB (samt VD), styrelseledamot i Pontus Frithiof at the Airport AB, Newsec AB (samt uppdrag i dotterbolag i denna koncern), Niam AB, Zip Clic Solutions AB, Stronghold Invest AB (publ) med dotterbolag och Cherry AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ordförande i AB Svensk Filmindustri, Ordförande eller ledamot i Tre Vänner Aktiebolag, Karolinska Universitetssjukhuset, Nordic Cinema Group Holding AB, Solhaga gruppen AB (samt uppdrag i denna koncern) och Panopticon Software AB.

Aktieinnehav i Ellen AB per 2020-12-31: 822 761 st genom Lövgren & Partners Holding AB

Beroende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Cecilia Wolf

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan september 2018

Utbildning: Civilekonomexamen med inriktning marknadsföring från Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant inom Tomas Wolf Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Aktieinnehav i Ellen AB per 2020-12-31: 0 st

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Catharina Skommevik

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan maj 2019

Utbildning: Magisterutbildning inom ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga pågående uppdrag: SVP Finance Nordic Marketplaces | CFO för Blocket AB. Styrelseledamot i Qasa AB, Undervisningsvideo i Sverige AB, Bily Bil AB samt Blocket Växt AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Aktieinnehav i Ellen AB per 2020-12-31: 0 st

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare