Styrelsen

Jens Engström

Styrelseledamot och ordförande

Styrelseledamot och ordförande i Ellen AB sedan september 2018.

Utbildning: Marknadsekonom IHM Business School Stockholm.

Övriga pågående uppdrag; Landschef för Orkla Care AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Aktieinnehav i Ellen AB per 2018-12-28: 0 st

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Mikael Lövgren

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan 2004

Utbildning: MBA från Stockholm School of Economics.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Lövgren Holding AB (samt uppdrag i dotterbolag i denna koncern) och Bridgepoint AB, styrelseledamot i AB Svensk Filmindustri, Pontus Frithiof at the Airport AB, Newsec AB (samt uppdrag i dotterbolag i denna koncern), Niam AB, Zip Clic Solutions AB och Stronghold Invest AB (publ) med dotterbolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ordförande i AB Svensk Filmindustri, Ordförande och ledamot i Tre Vänner Aktiebolag, styrelseledamot i Karolinska Universitetssjukhuset, Efftel AB, Nordic Cinema Group Holding AB, Solhaga gruppen AB (samt uppdrag i denna koncern) och Panopticon Software AB.

Aktieinnehav i Ellen AB per 2018-12-28:
19 545 533 st genom Lövgren & Partners Holding AB

Beroende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Jan Kockum

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan 2015

Utbildning: Fil. kand vid Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i UJK i Lund AB, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt styrelsesuppleant i Derry AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Getspace AB, Candra AB och Ancona i Lund AB. Styrelseledamot i Lilla Fiskaregatan AB och Donjonen AB.

Aktieinnehav i Ellen AB per 2018-12-28:
19 223 728 st genom UJK i Lund AB.

Beroende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Catharina Vackholt

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan 2016

Utbildning: Utbildad inom internationell marknadsföring samt företagsekonomi.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Norwex AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Aktieinnehav i Ellen AB per 2018-12-28: 0 st

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Cecilia Wolf

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan september 2018

Utbildning: Civilekonomexamen med inriktning marknadsföring från Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant inom Tomas Wolf Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Aktieinnehav i Ellen AB per 2018-12-28: 0 st

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare