Styrelsen - ellen®
Grafiskt element

Styrelsen

droppe
Grafiskt element

Jens Engström

Styrelseledamot och ordförande

Styrelseledamot och ordförande i Ellen AB sedan september 2018.

Utbildning: Marknadsekonom IHM Business School Stockholm.

Övriga pågående uppdrag; Landschef för Orkla Care AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Aktieinnehav i Ellen AB per 2020-12-31: 4 200 st

Teckningsoptioner                                                                            Optionsprogram 2020:2023: 20 000 st

Beroende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Mikael Lövgren

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan 2004

Utbildning: MBA från Stockholm School of Economics.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Lövgren Holding AB (samt uppdrag i dotterbolag i denna koncern) och Bridgepoint AB (samt VD), styrelseledamot i AB Svensk Filmindustri, Pontus Frithiof at the Airport AB, Newsec AB (samt uppdrag i dotterbolag i denna koncern), Niam AB, Zip Clic Solutions AB och Stronghold Invest AB (publ) med dotterbolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ordförande i AB Svensk Filmindustri, Ordförande och ledamot i Tre Vänner Aktiebolag, styrelseledamot i Karolinska Universitetssjukhuset, Efftel AB, Nordic Cinema Group Holding AB, Solhaga gruppen AB (samt uppdrag i denna koncern) och Panopticon Software AB.

Aktieinnehav i Ellen AB per 2020-12-31: 822 761 st genom Lövgren & Partners Holding AB

Beroende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Cecilia Wolf

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan september 2018

Utbildning: Civilekonomexamen med inriktning marknadsföring från Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant inom Tomas Wolf Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Aktieinnehav i Ellen AB per 2020-12-31: 0 st

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare

Catharina Skommevik

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Ellen AB sedan maj 2019

Utbildning: Magisterutbildning inom ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga pågående uppdrag: CFO för Blocket AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Aktieinnehav i Ellen AB per 2020-12-31: 0 st

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och ägare