Our research

Clinical studies

The probiotic tampon ellen® and the LN® bacterial strains contained in ellen® have been studied in clinical and in vitro studies.

1. Pilot studies have shown that regular use of ellen® probiotic tampons leads to vaginal colonization of LN® – lactic acid bacterial strains.

2. A randomized, placebo-controlled clinical trial showed that short-term treatment with vaginal probiotics (ie LN® – lactic acid bacterial strains) following a traditional treatment of BV and / or fungal infection may lead to vaginal colonization up to 6 months [1].

3. A randomized, placebo-controlled clinical trial showed that among women who used ellen® probiotic tampons after a traditional treatment (clindamycin) of bacterial vaginosis, the number of relapses was fewer than among women who had not used ellen®. This was because the vaginal bacterial flora improved more in women who had used ellen® probiotic tampons compared to women who had used regular tampons and thus only received traditional treatment.

4. A randomized, placebo-controlled, 255-week, multi-center study of 255 women treated with clindamycin for bacterial vaginos showed that the women who used ellen® probiotic tampons experienced statistically significantly less discomfort in the form of irritation and pruritus compared to women who did not use ellen® (placebo group) .

The above study also showed that the use of ellen® probiotic tampons is safe, because side effects have not been reported during the study.

Länk: Kliniska studier, Ellen AB

Scientific articles

[1] Sophia Ehrström, Katalin Daroczy, Eva Rylander, Carolina Samuelsson, Ulrika Johannesson, Bo Anzén, Carl Påhlson, Lactic acid bacteria colonization and clinical outcome after probiotic supplementation in conventionally treated bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis, Microbes and Infections (2010) 12 (2010) 691-699.
Länk till artikeln här.

Kwak YK, Daroczy K, Colque P, Kühn I, Möllby R, Kopp Kallner H, Persistence of Lactobacilli in Postmenopausal Women – A Double-Blind, Randomized, Pilot Study, Gynecol Obstet Invest. 2016 Jul 5.
Länk till artikeln här.

in vitro studies
in vitro studier har visat att LN® – mjölksyrabakteriestammarna har förmåga att sänka pH (producerar mjölksyra) och också motverkar tillväxten av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier och svamp (Candida albicans).
Länk: In vitro studier

Biocompability studies
Tester utförda enligt ISO 10993-standarder visade att ellen® probiotiska tampongen är säker att använda ur perspektivet biokompatibilitet då varken tampongen eller dess komponenter har negativa effekter som irritation, sensibilisering och cytotoxicitet (ej skadliga för celler).

Ellen Probiotic Tampon – Normal

(12 st)

Köp Online

Ellen Probiotic Tampon – Mini

(14 st)

Köp Online

Ellen Probiotic Tampon – Super

(8 st)

Köp Online

Ellen Probiotic Intimate Cream

(15 ml)

Köp Online

Ellen pH-Control

(5 st)

Köp Online