QA/RA - ellen®
Grafiskt element

QA/RA

droppe
Grafiskt element

Den probiotiska tampongen ellen® är ett för kvinnor naturligt sätt att samtidigt kunna bibehålla sin naturliga vaginala bakterieflora och ha ett bra sanitetsskydd. Ellen AB har skapat ett unikt sätt att förse underlivet med patenterade mjölksyraproducerande bakterier.

Tampongen levererar de patenterade bakteriestammarna in i vagina där de huvudsakligen producerar mjölksyra. En naturlig, sund vaginal miljö är grunden till ett friskt underliv.

En CE-märkt probiotisk tampong kan enligt överenskommelse mellan EU:s medlemsstater marknadsföras i alla medlemsstater. Det finns dock ett undantag där probiotisk tampong idag säljs som konsumentprodukt, nämligen i Sverige. Ellen AB´s probiotiska tampong ellen® har samma dokumentation för att verifiera produktens säkerhet, biokompatibilitet, kliniska studier och avsedda användning som en CE-märkt produkt.

Ellen AB är certifierat och uppfyller gällande krav enligt ISO 13 485:2016, Kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.