Grafiskt element

QA/RA

droppe
Grafiskt element

Den probiotiska tampongen ellen® är ett för kvinnor naturligt sätt att samtidigt kunna bibehålla sin naturliga vaginala bakterieflora och ha ett bra sanitetsskydd. Ellen AB har skapat ett unikt sätt att förse underlivet med patenterade mjölksyraproducerande bakterier.

Tampongen levererar de patenterade bakteriestammarna in i vagina där de huvudsakligen producerar mjölksyra. En naturlig, sund vaginal miljö är grunden till ett friskt underliv.

Ellen AB är certifierat och uppfyller gällande krav enligt ISO 13 485:2016, Kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.