Ellen stipendium

Internationella Vetenskapliga rådet

Vetenskapsrådet är en expertgrupp där Ellens forsknings- och utvecklingsdel får stöd, rådgivning och möjlighet till djupare diskussioner. Alla medlemmar av vetenskapliga rådet har kopplingar till och/eller är framstående inom de områden som Ellen berör, dvs forskning och produktutveckling inom området vaginal hälsa.
Rådet avgör även vem som får Ellen-stipendiet varje år. Stipendiets syfte är att belöna och stimulera från företaget fristående forskare som bidrar till ökad kunskap inom området vaginal hälsa.

Gerd Neumann, MD. PhD. Professor 
Laboratory for Endocrinology, Hamburg, Tyskland

Liao Qinping, MD. PhD. Professor 
Department of Gynaecology and Obstetrics First Peking University First Hospital, Peking, Kina

Sophia Ehrström, MD. PhD. 
Division of Obstetrics and Gynecology, Danderyds Sjukhus, Stockholm, Sverige

Carl Påhlson, PhD
Professor i molekylärbiologi, Mälardalens högskola

Lars Olof Berg, MSc
Mikrobiolog, L-O Berg Konsult AB.