Myter kring underlivet | Ellen
Grafiskt element

Myter

Här adresserar vi vanliga myter kring menstruation och underlivet.

Grafiskt element

Filmjölk kan innehålla olika bakteriekulturer men dessa ska inte förväxlas med de som finns i en frisk kvinnas underliv.

Ellen’s tamponger har en sammansättning av tre vanligt förekommande bakteriestammarna som återfinns i en frisk, fertil kvinnas underliv;

Lactobacillus gasseri LN40, Lactobacillus fermentum LN99 och Lactobacillus rhamnosus LN113.