Myter kring underlivet | Ellen
Grafiskt element

Myter

Här adresserar vi vanliga myter kring menstruation och underlivet.

Grafiskt element

Filmjölk innehåller probiotika men det finns många olika probiotikastammar. Det går inte att garantera att den probiotika som finns i filmjölk gynnar underlivet.

Ellen har en sammansättning av tre vanligt förekommande bakteriestammarna som återfinns i en frisk, fertil kvinnas underliv;

Lactobacillus gasseri LN40, Lactobacillus fermentum LN99 och Lactobacillus rhamnosus LN113.