Vad är Lacto Naturel®? - ellen®
Grafiskt element

Vad är Lacto Naturel®?

LN®

droppe
Grafiskt element

Vad är Lacto Naturel?

Lacto Naturel (LN®) står för Ellens probiotiska bakteriestammar och är den aktiva probiotiska blandningen i ellen® Probiotisk Tampong och i ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Créme.

Ellens probiotiska bakteriestammar hör till de vanligt förekommande vaginala mjölksyrabakterierna hos en frisk fertil kvinna med balanserad vaginal bakterieflora.

Lacto Naturel (LN®) en mix av tre probiotiska mjölksyrabakteriestammar:

Lactobacillus gasseri LN40

Lactobacillus fermentum LN99

Lactobacillus rhamnosus LN113