Klimakteriets faser - Ellens Intimvårdsskola
Grafiskt element

Klimakteriets faser

droppe
Grafiskt element

Lika men olika

Hur påverkad man blir och hur man upplever klimakteriet är olika för kvinnor, men man brukar tala om tre faser som identifierar klimakteriets gång – perimenopaus, menopaus och postmenopaus.

Perimenopaus

Perimenopaus kallas också ”förklimakteriet” och är perioden innan klimakteriet, när den sista menstruationen infaller.

Förklimakteriet kan pågå i flera år och sker vanligtvis fyra år innan menopaus. Denna period är över när man når klimakteriet, dvs när sista menstruation inträffar.

Menopaus

Menopaus innebär sista menstruationsblödningen och kan fastställas först efter man haft 12 blödningsfria månader.

Postmenopaus

Postmenopausen är när du haft 12 blödningsfria månader efter sista menstruationen. Postmenopaus varav sedan resten av livet.