Financial calendar - ellen®
Grafiskt element

Financial calendar

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle:  Årsredovisning 2020 – 2021-04-12

Nästa rapporttillfälle:  Halvårsrapport 2021 – 2021-08-27

 

Bokslutskommuniké 2021: 2022-02-25

Årsstämma 2022: 2022-05-24