Grafiskt element

Financial calendar

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle: Halvårsrapport –  2019-08-29

Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké 2019 – 2020-02-20

Årsstämma: 2020-05-07

 

Ägare per den 2019-06-28: 4 033 aktieägare