Finansiell Kalender

Senaste rapporttillfälle: 2018-08-30

Årssstämma: 2019-05-08

Halvårsrapport: 2019-08-29

Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké 2019-02-20

 

Ägare per den 2018-06-30: 3 400 aktieägare