Finansiell Kalender - ellen®
Grafiskt element

Finansiell Kalender

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle: Bokslutskommuniké 2019 – 2020-02-20

Nästa rapporttillfälle:  Årsredovisning 2019 – 2020-04-08

Årsstämma: 2020-05-07

Halvårsrapport  2020: 2020-08-28