Finansiell Kalender - ellen®
Grafiskt element

Finansiell Kalender

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle:  Årsredovisning 2019 – 2020-04-08

Nästa rapporttillfälle:  Halvårsrapport 2020 – 2020-08-28

Bokslutskommuniké 2020: 2021-02-19

Årsstämma 2021: 2021-05-11