Grafiskt element

Finansiell Kalender

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle:  Halvårsrapport 2021 – 2021-08-27

Nästa rapporttillfälle:  Bokslutskommuniké 2021 – 2022-02-25

 

Årsstämma 2022: 2022-05-24