Finansiell Kalender - ellen®
Grafiskt element

Finansiell Kalender

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle:  Årsredovisning 2020 – 2021-04-12

Nästa rapporttillfälle:  Halvårsrapport 2021 – 2021-08-27

 

Årsstämma 2021: 2021-05-11