Finansiell Kalender - ellen®
Grafiskt element

Finansiell Kalender

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle:  Årsredovisning 2019 – 2020-04-08

Nästa rapporttillfälle:  Halvårsrapport 2020 – 2020-08-28

Årsstämma: 2020-06-16

Halvårsrapport  2020: 2020-08-28