Grafiskt element

Finansiell Kalender

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle: Bokslutskommuniké 2019-02-20

Halvårsrapport: 2019-08-29

Årsstämma: 2020-05-07

Nästa rapporttillfälle: Halvårsrapport 2019-08-29

 

Ägare per den 2018-12-28: 3 318 aktieägare