Grafiskt element

Finansiell Kalender

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle: Halvårsrapport –  2019-08-29

Nästa rapporttillfälle:     Bokslutskommuniké 2019 – 2020-02-20

Årsstämma: 2020-05-07

Ägare per den 2019-06-28: 4 033 aktieägare

 

Stora Aktiedagen Stockholm  – 2019-11-25  https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2019