Finansiell Kalender

Senaste rapporttillfälle: Bokslutskommuniké 2019-02-20

Årsstämma: 2019-05-09

Halvårsrapport: 2019-08-29

Nästa rapporttillfälle: Halvårsrapport 2019-08-29

 

Ägare per den 2018-12-28: 3 318 aktieägare