Grafiskt element

Finansiell Kalender

droppe
Grafiskt element

Senaste rapporttillfälle: Halvårsrapport –  2019-08-29

Nästa rapporttillfälle:     Bokslutskommuniké 2019 – 2020-02-20

Årsstämma: 2020-05-07