Finansiell Kalender

Senaste rapporttillfälle: 2018-08-30

Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké 2019-02-20

Årssstämma: 2019-05-08

Ägare per den 2018-06-30: 3 400 aktieägare