Grafiskt element

Aktieinfo

droppe
Grafiskt element

Största ägarna per 2018-12-28

OLSON, JAN-OLOF

Antal: 20 915 341       Röster: 8,26%

LÖVGREN & PARTNERS HOLDING AB

Antal: 19 545 533      Röster: 7,72%

UJK I LUND AB

Antal: 19 223 728      Röster: 7,59%

MATTSON, SVEN

Antal: 11 315 575       Röster: 4,47%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET,  AVANZA PENSION

Antal: 10 107 255       Röster: 3,99%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

Antal: 7 800 716      Röster: 3,08%

BERGER, GUNVALD

Antal: 5 383 753       Röster: 2,13%