Aktieinfo - ellen®
Grafiskt element

Aktieinfo

droppe
Grafiskt element

Största ägarna per 2020-12-31

LÖVGREN & PARTNERS HOLDING AB

Antal: 822 761      Ägande: 18.57%

MATTSSON, SVEN

Antal: 602 087      Ägande: 13,59%

OLSON, JAN-OLOF

Antal: 348 518       Ägande: 7,86%

UJK I LUND AB

Antal: 140 000     Ägande: 3,16%

BERGER, GUNVALD

Antal: 120 190       Ägande: 2,71%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

Antal: 114 291      Ägande: 2,58%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRINGAR AB

Antal: 108 273       Ägande: 2,44%

Nasdaq First North Growth Market

Se Ellen AB aktiekurs på First North här->