Aktieinfo

Största ägarna per 2018-06-29

 

F OLSON, JAN-OLOF

Antal:12 915 341       Röster: 7,52%

 

F UJK I LUND AB
Antal: 11 596 920      Röster: 6,75%

 

F LÖVGREN & PARTNERS HOLDING AB

Antal: 11 596 920      Röster: 6,13%

 

F MATTSON, SVEN

Antal: 6 978 250       Röster: 4,06%

 

F FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET,
AVANZA PENSION

Antal: 6 900 175       Röster: 4,02%

 

F BERGER, GUNVALD

Antal: 5 414 753        Röster: 2,99%

 

F NORDNET PENSIONSFÖRSÖKRING AB

Antal: 4 502 675       2,62%

 

Se Ellen AB aktiekurs på First North här->